Skip to content
Tokyo Sushi - Easton

Order online for takeout: E18. California, Tuna, Yellowtail Sushi from Tokyo Sushi - Easton. Serving the best sushi in Easton, PA.